Το βιβλίο σε ψηφιακό ήχο...

Διαβάζει η Πανάγιω Γεωργίου.

Μέρος 1ο, Κεφάλαιο 1ο

Το βιβλίο μεταδίδεται και από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
"Παύλειος Λόγος" της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας & Ναούσης.

Μπορείται να επικοινωνείσετε μαζί μας για την αποστολή του CD
και για ό,τι άλλο στο
nickmarvel@gmail.com